Prefab Houtskeletbouw

Houtskeletbouw is een techniek die oorspronkelijk onstaan is in Noord-Amerika, inmiddels is deze techniek uitgegroeid tot een zeer betrouwbare en wereld toegepaste bouwmethode.

 

Het pricipe van Houtbouw Schonewille is eenvoudig: de wanden, vloeren en daken bestaan uit een open raamwerk samengesteld uit gestandaardiseerd bouwhout dat waar nodig wordt gevuld met isolatiemateriaal; dit leidt moeiteloos en zonder ruimteverlies tot een zeer hoge isolatiewaarde.

Daarna wordt het raamwerk bekleed met het vereiste plaatmateriaal. Het hout en de isolatie- enplaatmaterialen hebben elk hun specificatie eigenschappen qua brandwerendheid, stabiliteit, warmte- en geluidsisolatie en dergelijke. Het grote voordeel hiervan is dat bij wisselende eisen voor bepaalde bouwdelen het principe van de opbouw gehandhaafd kan blijven: men hoeft alleen de dikte of kwaliteit van de materialen aan te passen. Bovendien leent de techniek zich als geen ander voor fabrieksmatige, geautomatiseerde productie. Daardoor gaan een grote maatvastheid en een hoge productiesnelheid in principe gepaard met een gunstige prijs.

Op deze manier ontstaat een duurzame en uitstekende geïsoleerde woning die nietmeer onderhoud vergt dan een woning, gebouw in een ander bouwsysteem.

 

Als gekenken wordt naar milieuaspecten, logistiek, maatwerk, prefabricage, kwaliteit en energiezuinigheid heeft houtskeletbouw toekomst en is misschien wel dé toekomst.

Daarbij past alert en adequaat reageren op nieuwe ontwikkelingen en continue afstemming van de productie-technieken op toegevoegde waarden, levensduur, snelheid en comfort.

Dit geldt in het bijzonder bij het uitgestippelde beleid ter stimulering van hoogwaardige isolatie en duurzaam bouwen. Evenzo bij de overheidsdoelstelling om binnen een periode van 5 jaar 20 procent meer hout toe te passen in de bouw. Immers, hout voldoet als natuurlijke grondstof door modern bosbeheer ecologisch gezien geheel aan de gestelde eisen. Bovendien zijn er geen andere bouwsystemen waarin isolatiematerialen zo makkelijk en voordelig zijn op te nemen als in houtskeletbouw. Daarnaast krijgen milieufacetten zoals hergebruik en het gebruik van restmateriaal alle aandacht. Alle mogelijkheden dus voor een rooskleurige toekomst voor houtskeletbouw.